Ekonomi
Giriş Tarihi : 31-05-2021 11:19   Güncelleme : 31-05-2021 11:19

TARIM ARAZİLERİNİN KULLANIMININ ETKİNLEŞTİRİLMESİ PROJESİ KAPSAMINDA SERTİFİKALI KURU FASULYE TOHUMU DAĞITILDI

​ Bitlis ilimizde 2020 yılında 104

TARIM ARAZİLERİNİN KULLANIMININ ETKİNLEŞTİRİLMESİ PROJESİ KAPSAMINDA SERTİFİKALI KURU FASULYE TOHUMU DAĞITILDI

Bitlis
ilimizde 2020 yılında 104.000 dekarlık alanda 32.143 TON yemeklik kuru fasulye
üretimi gerçekleştirildi. Son yıllarda kuru fasulye üretiminde ülkemizin önemli
ihtiyacını karşılayan Bitlis ilimiz üretim bakımdan Türkiye sıralamasında 3. sıraya
yükseldi. Hastalık ve zararlı etmenlerin minimum olduğu ilimizde, gelişen
tarımsal mekanizasyon ve modern tarım teknikleri sayesinde üretim alanlarımızda
artış sağlanmakta ve İl Müdürlüğümüzün eğitim yayım ve enformasyon çalışmaları
sayesinde birim alanda yüksek verim alınabilmektedir.

Bitlis
ilimiz aynı zamanda ürettiği 3.200 TON sertifikalı Kuru Fasulye Tohumluğu ile
Türkiye’de 1. sırada yer almaktadır.

İlimizde
Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında hazırlanan
projeler ile 2021 yılında ekilmek üzere 70.000 kg sertifikalı kuru fasulye
tohumu dağıtımı gerçekleştirildi. Projemizin tohumluk dağıtım töreninde konuşan
İl Müdürümüz Sayın Rıfat ÇELİK; Bitlis ilimiz kuru fasulye üretiminde önemli
bir yere sahip olup, aynı zamanda ülke tohumluk ihtiyacının %80’ini karşılayan
Bitlis ilimizin çiftçileriyle gurur duyuyorum. Uygulayacağımız proje ile 70.000
kg sertifikalı tohum dağıtımı gerçekleştirmek suretiyle, üretim alanlarımızı
7.000 dekar daha arttıracağız. 2021 yılında inşallah 120.000 dekarlık alanda
36.000 TON rekolteyle ülke üretimine katkı sağlayacağını ifade eden ÇELİK;

Proje
kapsamında tohumluk verilen çiftçilerimize İl Müdürlüğümüz teknik personelince;
toprak işleme, tohum yatağı hazırlama, ekim, bakım, hastalık ve zararlılarla
mücadele, hasat ve ürün değerlendirme ve pazarlama konularında eğitim verildi. Dağıtılan
tohumluğun ekileceği alanlar ekimden hasada kadar il/İlçe Müdürlüğümüz teknik
ekiplerince sürekli kontrol ve takibi yapılacağını belirtti.