Gündem
Giriş Tarihi : 21-06-2021 05:38   Güncelleme : 21-06-2021 05:38

Bitlis Belediyesi: Bitlis Dere Üstü Projesi ile İlgili Basın Açıklaması

BİTLİS  VALİLİĞİ (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) Son zamanlarda İlimiz Merkez Dere Üstü Kentsel Dönüşüm Projesi ile ilgili yazılı ve görsel basında yer alan bazı haberler ile esnaftan bir kesimin basın bildirilerinde dile getirilen eksik, hatalı ve yanlış ifadeleri üzülerek duymakta ve izlemekteyiz

Bitlis Belediyesi: Bitlis Dere Üstü Projesi ile İlgili Basın Açıklaması

BİTLİS  VALİLİĞİ

(Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü)

Son zamanlarda İlimiz Merkez Dere Üstü Kentsel Dönüşüm Projesi ile ilgili yazılı ve görsel basında yer alan bazı haberler ile esnaftan bir kesimin basın bildirilerinde dile getirilen eksik, hatalı ve yanlış ifadeleri üzülerek duymakta ve izlemekteyiz.

Söz konusu proje kapsamında, çoğu mühendislik hizmeti almadan, dere üstüne veya dere taşkın sınırı içine inşa edilmiş, temeli dahi bulunmayan yapılarla beraber “tarihi camiler ile tescilli diğer tarihi yapıların da proje kapsamında yıkılacağı” hatta proje kapsamında olmadığı halde “Kâzım Paşa İlkokulu’nun dahi yıkılacağı iddia edilmektedir.

Belirlenen alan içerisinde kalan tarihi değeri yüksek camiler ile tescilli diğer yapıların daha önce korunduğu ve tarihi dokusuna uygun bir şekilde restore edilerek kullanıma açıldığı bilinmesine rağmen bu yapıların da yıkılacağının iddiası gerçeği yansıtmamaktadır.

Keza; 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’un 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında; “5366 sayılı Yıpranan Tarihi Ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması Ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun kapsamındaki alanlarda uygulamada bulunulması hâlinde Kültür ve Turizm Bakanlığının görüşü doğrultusunda işlem yapılacağı” yönünde açık hüküm olmasına karşın, proje kapsamında tarihi yapıların yıkılacağı iddialarının gerçeği yansıtmadığı aşikârdır.

Bu durum; belli çevrelerce, yalan ve yanlış bilgilerle kamuoyunu etkileyerek, ilimizin geleceği için vazgeçilmez olan Dere Üstü Kentsel Dönüşüm Projesinin engellenmesine yönelik kasten gerçekleştirildiğini göstermektedir.

Bu nedenle, çalışmalarına devam edilen “Dere Üstü Kentsel Dönüşüm Projesi” hakkında kamuoyunun ve Bitlis halkımızın doğru bilgilendirilmesi ihtiyacı hâsıl olmuştur.

Buna göre;

Bu kapsamda; dönüşüm uygulamalarına başlanılabilmesi için, 6306 sayılı Kanun’un 6/A maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları gereği riskli alan içerisinde kalan yapıların, 30 Haziran 2021 tarihine kadar tahliye edilmesi gerekmektedir. Bu süre sonunda, taşınmazın tahliye edilmiş veya edilmemiş olmasına bakılmaksızın elektrik, su, doğalgaz ve iletişim bağlantıları kesilerek, yapılara giriş çıkışlar engellenecektir.

Kamuoyunun bilgisine önemle sunulur.

BİTLİS VALİLİĞİ